Bài viết đầu tiên

Sài Gòn, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Nhật ký

Kể từ hôm nay mình sẽ bắt đầu tập viết blog. Mình sẽ viết về những ý tưởng/ ý nghĩ, trải nghiệm/ kinh nghiệm, quan điểm  / góc nhìn, và những suy nghĩ/ ý nghĩ của mình.

Nhân tiện, mình sẽ học ielts writing! chắc đây là thời điểm thích hợp để học/luyện writing.

Nay mới nghĩ ra có vậy, sẽ còn bổ sung tiếp.

Mục đích viết blog của mình là để nâng cao khả năng giao tiếp. Ngoài ra, còn có những mục đích khác mà mình sẽ khám phá trong quá trình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s