About

My name is Dieter. I am a programmer. I am 28 years old. I am living in HCMC – Vietnam.

I like reading books, ebooks. My favorite subject is about personal development. self help, success, leadership.

I love learning foreign languages. I know English, Japanese. I want to learn German too. I am not good at English, I am just trying.

I want to express myself through my blog.

Thank you for visiting my blog.

Have a nice day.

“Life is a checkerboard, and the player opposite you is TIME. If you hesitate before moving, or neglect to move promptly, your men will be wiped off the board by TIME. You are playing against a partner who will not tolerate INDECISION!”

Cuộc sống này là một bàn cờ, và đối thủ của bạn là thời gian. Nếu bạn ngập ngừng trước mỗi nước đi hoặc lơ đễnh không nhanh chóng đi những nước cờ quyết định, quân của bạn sẽ bị tiêu diệt bởi đối thủ Thời gian. bạn đang chơi với một đối thủ không hề biết khoan nhượng trước sự  thiếu quyết đoán của bạn!

Think & Growth Rich  (Napoleon Hill)

Dieter

 

Advertisements